Miejsca Święte

Miejsca Święte

Boże żywych i umarłych, przyjmij nasze modlitwy za tych, którzy odeszli w Chrystusie i zostali pochowani z Nim z nadzieją na ponowne zmartwychwstanie. W swojej łasce daj im wieczne odpoczywanie.

WYBÓR CMENTARZA KATOLICKIEGO

Chrzest przenosi nas w święte miejsce, do Kościoła Katolickiego. Zostajemy ochrzczeni, aby brać udział w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - i tym samym zyskujemy obietnicę życia wiecznego. Kiedy umiera jeden z naszych najbliższych, zabieramy go w inne święte miejsce, na katolicki cmentarz, aby pochować go w świętej ziemi w oczekiwaniu na wskrzeszenie umarłych i obietnicę życia wiecznego.

Jako że śmierć jest naturalną częścią życia, oczywiste jest, że Kościół Katolicki powinien być obecny również w chwili śmierci. We wstępie do mszy żałobnej wymawiamy słowa „…albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”. Śmierć widziana oczami chrześcijanina nie jest końcem, jest po prostu naturalną bramą do zmienionego życia z Bogiem. Pochówek na cmentarzu katolickim jest potwierdzeniem bezustannej wiary w życie wieczne, nawet w obliczu śmierci.

Cmentarze są miejscem spoczynku doczesnych szczątków naszych krewnych i przyjaciół, którzy dzielili z nami miłość, przyjaźń i wiarę. Chociaż grób na cmentarzu wywołuje smutek, grób na cmentarzu katolickim jest również znakiem nadziei pokładanej w Bogu i Jego obietnicy życia wiecznego.

W naszym skomplikowanym i gorączkowym świecie, pragnienie, aby zrobić to, co należy pod względem duchowym, ale jednocześnie postąpić rozsądnie, często komplikują kwestie praktyczne - jak czas, pieniądze i wiedza. Nic nie okazuje się tak łatwe, jak wyglądało na początku. Dotyczy to również planowania pochówku rodziny. Dodatkową komplikacją jest fakt, że wielu ludzi robi to tylko raz w życiu.

Inne informacje o Cmentarzach Katolickich i pochówku:

Pre-NeedPre-Need Colored

PRZED POWSTANIEM POTRZEBY POCHÓWKU

Konsultanci Cmentarzy Katolickich służą wiedzą na temat cmentarzy, którą można wykorzystać do podejmowania przemyślanych decyzji odnośnie pogrzebu.

Przeczytaj więcej
Interment OptionsInterment Options Colored

WYBÓR POCHÓWKU

Cmentarze Katolickie oferują ekonomiczny pakiet, który obejmuje wszystkie potrzeby związane z cmentarzem dodawane do dowolnego zakupu.

Przeczytaj więcej
Interment ServicesInterment Services Colored

USŁUGI POCHÓWKU

Pochówek zmarłego wymaga wielu ciągłych kontroli, aby uchronić ten ważny rytuał od błędów.

Przeczytaj więcej
TraditionsTraditions Colored

TRADYCJE, ALTERNATYWY I PRZEPISY

Aby uniknąć rozrywania bliskich więzi rodzinnych, niekatolicy z rodzin katolickich mogą również być chowani na cmentarzach katolickich.

Przeczytaj więcej