USŁUGI POCHÓWKU

USŁUGI POCHÓWKU

Kaplice pogrzebowe umożliwiają odbycie ostatniej posługi religijnej we wnętrzu, co chroni przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

OPŁATA ZA POCHÓWEK/ ZŁOŻENIE W GROBOWCU

Pochówek zmarłego wymaga wielu ciągłych kontroli, aby uchronić ten ważny rytuał od błędów. Kontrole wykonywane są zarówno przez nasz personel administracyjny, jak i terenowy, przed, w trakcie i po pochówku. Na samo otwarcie i zamknięcie grobu przeznaczona jest zaledwie niewielka część tej opłaty. Opłata pokrywa również szereg doraźnych i późniejszych usług, o które występują i których oczekują osoby, które wykupiły miejsca na naszym cmentarzu. Ostatnia posługa w czasie pogrzebu, odbywająca się w kaplicy pogrzebowej cmentarza lub przy grobie, jest również włączona w tę opłatę.

ZEWNĘTRZNY BETONOWY POJEMNIK NA TRUMNĘ

Cmentarze Katolickie wymagają umieszczenia wszystkich trumien w trwałym zewnętrznym pojemniku pochówkowym, co chroni przed późniejszym zapadaniem się grobu. Cmentarze Katolickie sprzedają betonowe pojemniki grobowe, które są solidne, nie są wodoodporne i spełniają ten wymóg. Inne zewnętrzne pojemniki pochówkowe, również spełniające ten wymóg, można wybrać w planach-pakietach Cmentarzy Katolickich. Oprócz skrzyni grobowej (Grave Box, GB) plany-pakiety Cmentarzy Katolickich oferują uszczelnione pojemniki zewnętrzne (Sealed Outer Container, SOC) i uszczelnione wyłożone grobowce (Sealed Lined Vault, SLV) Inne pojemniki zewnętrzne również spełniające ten wymóg można zakupić przez dyrektora zakładu pogrzebowego.

KAPLICE POGRZEBOWE

Wszystkie większe cmentarze i szereg mniejszych cmentarzy posiada kaplice pogrzebowe. Takie obiekty umożliwiają odbycie ostatniej posługi religijnej we wnętrzu, co chroni przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.. Rodziny mogą wybrać posługę w kaplicy pogrzebowej lub przy grobie. Posługi w kaplicy pogrzebowej wiążą się z niższymi opłatami ze względu na niższe koszty operacyjne.

POMNIKI I TABLICE NAGROBNE

Nagrobek jest oferowany przez Cmentarze Katolickie, kiedy rodzina wybiera groby w planach kompletu usług cmentarnych, opcjonalnej pełnej usługi lub wspólnym planie rodzinnym; zasadniczo jednak Cmentarze nie sprzedają pomników ani tablic nagrobnych. Inne nagrobki można uzyskać od sprzedawców takich obiektów. Podstawową rolą cmentarza w odniesieniu do pomników i tablic nagrobnych jest ustanowienie przepisów regulujących ich jakość, umieszczenie i zawarte na nich treści. Pomnik lub tablica nagrobna umieszczona na Cmentarzach Katolickich powinna być odzwierciedleniem wiary zmarłego w zmartwychwstanie, jak również stanowić pamiątkę po zmarłym na długie lata. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku w biurze cmentarza, na którym umieszczony ma być nagrobek, co chroni wszystkie strony zaangażowane w jego zakup.

WIELOKROTNE POCHÓWKI

Czasem rodzina życzy sobie, aby na działce cmentarnej, gdzie nie było przeznaczonego miejsca na kolejny indywidualny grób, odbył się dodatkowy pogrzeb. Cmentarze Katolickie postarają się zastosować się do życzenia rodziny odnośnie wielokrotnego pochówku, umieszczając dwie trumny w jednym grobie poprzez wykopanie głębszego grobu. Wymaga to uzyskania pozwolenia od dzierżawcy miejsca lub jego spadkobierców oraz najbliższego krewnego osoby wcześniej tam pochowanej. Choć wielokrotne pochówki oferują możliwość dalszego wykorzystywania rodzinnej działki cmentarnej, istnieją pewne ograniczenia takiej procedury. Każdy pogrzeb wymagający wykopania grobu na głębokość większą niż sześć (6) stóp uważany jest za trwały pochówek i nie będzie można później ekshumować zwłok. Warunki glebowe w rozmaitych lokalizacjach, a czasem również warunki pogodowe danej pory roku, mogą uniemożliwić wielokrotny pochówek.

Wielokrotne pochówki stanowią wyjątek od reguły i nie należy na nie liczyć w organizowaniu pochówku.

PROŚBA O INFORMACJE

Aby skontaktować się z nami poprzez email, proszę wypełnić i złożyć następujący formularz:

Chcę otrzymywać e-maile z Cmentarzy Katolickich, w tym uaktualnienia i informacje z cmentarzy.
Tak
Nie

Szanujemy Państwa pragnienie zachowania prywatności i nie udostępniamy Państwa adresow email nikomu innemu. Aby zapoznać się z przysługującym Państwu prawem do ochrony danych osobowych, proszę kliknąć tutaj.

Skąd Państwo o nas usłyszeli?
Rodzina/ znajomi
Witryna internetowa/ wyszukiwarka
Parafia
Broszura
Tribune
Daily Herald
Chicago Catholic
Sun Times
Inne (proszę podać poniżej)
 

Inne informacje o Cmentarzach Katolickich i pochówku:

Interment OptionsInterment Options Colored

WYBÓR POCHÓWKU

Cmentarze Katolickie oferują ekonomiczny pakiet, który obejmuje wszystkie potrzeby związane z cmentarzem dodawane do dowolnego zakupu.

Przeczytaj więcej
TraditionsTraditions Colored

TRADYCJE, ALTERNATYWY I PRZEPISY

Aby uniknąć rozrywania bliskich więzi rodzinnych, niekatolicy z rodzin katolickich mogą również być chowani na cmentarzach katolickich.

Przeczytaj więcej
Pre-NeedPre-Need Colored

PRZED POWSTANIEM POTRZEBY POCHÓWKU

Konsultanci Cmentarzy Katolickich służą wiedzą na temat cmentarzy, którą można wykorzystać do podejmowania przemyślanych decyzji odnośnie pogrzebu.

Przeczytaj więcej

Ministerstwo Żałoby

Kiedy zjawia się śmierć, życie tych, którzy pozostają zmienia się na zawsze.

Przeczytaj więcej