WSKAZÓWKI ODNOŚNIE POMNIKÓW I TABLIC NAGROBNYCH

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE POMNIKÓW I TABLIC NAGROBNYCH

Z wyjątkiem planów-pakietów Cmentarzy Katolickich, w których pomnik lub tablica są włączone w cenę, takie elementy są zwykle nabywane od kamieniarza (ang. memorialist) wybranego przez osobę dysponującą miejscem na cmentarzu. Jeżeli wybranym elementem jest pomnik pionowy, cmentarz wylewa fundamenty, a opłata za to jest dołączona do rachunku kamieniarza. Cmentarz zajmuje się wylewką fundamentów, ponieważ musi odpowiadać za fundament przez wszystkie przyszłe lata. Kamieniarz umieszcza pomnik na grobie po zakończeniu przygotowania fundamentu.

TABLICE NAGROBNE NA POZIOMIE TRAWNIKA

W wypadku zakupu tablicy nagrobnej na poziomie trawnika nie są wymagane fundamenty i kamieniarz po prostu dostarcza taką płytę na cmentarz. Opłata za umieszczenie płyty na grobie jest zwykle włączona w cenę pobieraną przez dostawcę.

ŻADEN Z NASZYCH CMENTARZY NIE NAMAWIA RODZIN NA ZAKUP JAKICHKOLWIEK NAGROBKÓW.

Jeżeli skontaktuje się z Państwem ktoś twierdząc, że zajmuje się zakupami nagrobków dla jednego z naszych cmentarzy, zalecamy ostrożność i unikanie prowadzenia transakcji z taką osobą.

ZAMÓWIENIA Z FIRM PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ POPRZEZ INTERNET

Możliwy jest zakup tablic nagrobnych układanych na poziomie trawnika na Internecie. Z naszych doświadczeń wynika, że umieszczanie takiego rodzaju tablic wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony naszego personelu nadzorczego, biurowego i terenowego w porównaniu z sytuacją, gdy tablice zamawiane są z firm miejscowych. W związku z tym w przypadku zamówień online, obok opłaty serwisowej wymagana jest dodatkowa opłata za obsługę tablicy zamówionej poprzez Internet.

CZY NALEŻY UMIEŚCIĆ NA GROBIE TABLICĘ CZY POMNIK?

Zależy to od reguł dotyczących Państwa konkretnego miejsca na cmentarzu - warto wiedzieć, że cmentarz opracował procedury chroniące posiadacza prawa do miejsca na cmentarzu, kamieniarza i cmentarz.

WNIOSEK O INSTALACJĘ NAGROBKA

Do każdego nagrobka wymagany jest formularz wniosku, podpisany przez nabywcę, który dostawca składa do cmentarza, z dokładnym opisem takiego elementu. Kiedy taki nagrobek jest wykonany i dostarczony, przechodzi inspekcję personelu cmentarza dla potwierdzenia, że jest on zgodny z opisem we wniosku.

OBOWIĄZUJĄ ZASADY I PRZEPISY ODNOŚNIE WSZYSTKICH NAGROBKÓW

Przepisy te są zbyt obszerne, aby zmieścić je tutaj; dotyczą one takich kwestii jak rozmiary, materiał, wykończenie i lokalizacja, i wszyscy miejscowi kamieniarze je znają. Ich celem jest zapewnienie Państwu nagrobków, które przyniosą trwałe zadowolenie. Personel cmentarza z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania, które mogą Państwo mieć odnośnie reguł i przepisów, jak również przyczyn ich wydania.

REGUŁY SĄ STOSUNKOWO ELASTYCZNE

Istnieje zaledwie kilka uniwersalnych zakazów i uniwersalnych wymogów. Stosowanie marmuru na zewnątrz w naszym klimacie jest powszechnie zakazane; powszechnie wymaganym materiałem jest granit. Pewne inne materiały mogą być dozwolone w niecodziennych sytuacjach, ale nie są polecane.

ODRADZAMY MOCOWANE DODATKÓW DO NAGROBKÓW

Częściej stwarzają one problemy niż korzyści, choćby początkowo wyglądały atrakcyjnie. Obejmuje to produkty metalowe oraz kompozytowe. Są to materiały o właściwościach innych niż granit, które rozszerzają się i kurczą w innym stopniu, co powoduje pękanie, chyba że wprowadzone są kosztowne zmiany. Mogą one spowodować zaplamienie pomnika w wypadku utleniania, ponadto mogą być łamane, wyrywane, uszkadzane lub kradzione.

STANOWCZO ODRADZAMY STOSOWANIE BARWNIKÓW

Nie są one dozwolone, chyba że kamieniarz udzieli gwarancji na określony czas na wniosku o nagrobek, z zaznaczeniem trwałości takiego dodatku. Mogą one wyglądać atrakcyjnie, lecz są to tylko dodatki, o czym należy wiedzieć. Czasami dodatki takie zastępują solidne rzemiosło i nie są wystarczająco trwałe.

POMNIKI Z COKOŁEM

Bardzo zachęcamy, aby całość lub większość cokołu miała tzw. zwane „wykończenie skalne” (rock finish), które jest na ogół mniej kosztowne niż inne wykończenia. Przyczyna jest taka, że na cmentarzach duża część utrzymania terenu prowadzona jest mechanicznie i w pobliżu pomników. Jeżeli maszyna należący do cmentarza lub do usługodawcy przypadkowo uderzy w pomnik, wykończenie skalne nie zostanie uszkodzone, podczas gdy inne wykończenia mogą ulec uszkodzeniu. A sercem pomnika jest tak czy inaczej jego część górna. Są to realistyczne zalecenia wynikające z naszych doświadczeń.

NAGROBKI SĄ WŁASNOŚCIĄ OSOBISTĄ KAŻDEJ OSOBY

Nagrobki nie są ubezpieczone przez cmentarz przed uszkodzeniami, choć mogą być ubezpieczone indywidualną polisą. W przypadku wandalizmu, który jest przykrym faktem życia w naszym społeczeństwie, cmentarz podejmie próbę ponownego wzniesienia przewróconego pomnika na rzecz posiadacza prawa do miejsca na cmentarzu, ale nie może przyjąć odpowiedzialności za uszkodzenie takiego pomnika.

WANDALIZM POMNIKÓW

Wandalizm jest większym problemem dla rodzin wznoszących pomniki niż rodzin umieszczających tablice nagrobne. Jeżeli pomnik składa się z dwóch części, a tak powstaje większość pomników, jego górna część może być zepchnięta z cokołu. Należy spytać dostawcę pomnika o żywice epoksydowe opracowane przez kamieniarzy, które wiążą ze sobą części pomnika. Mogą być one nieco kosztowniejsze niż zwykłe cementy stosowane w przeszłości, ale lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniami powodowanymi przez wandali.

POSIADACZE PRAWA DO MIEJSCA NA CMENTARZU, KTÓRZY ZAKUPILI NAGROBEK

Czasami umieszczenie takiego elementu uzależnione jest od warunków pogodowych danej pory roku. Zimą, kiedy ziemia jest zamarznięta, nie jest możliwe właściwe umieszczenie nagrobka. Tym samym nagrobki zamówione pod koniec roku mogą być zainstalowane dopiero wiosną, a nawet wówczas może dojść do pewnych opóźnień w związku z nagromadzeniem nagrobków zamówionych zimą. Trzy dni najtłumniejszych odwiedzin cmentarza to Wielkanoc, Dzień Matki i Dzień Pamięci (Memorial Day). Umieszczenie nagrobka do Wielkanocy jest niepewne ze względu na zmienność jej daty. Z wyjątkiem wniosków o nagrobek złożonych w ostatniej chwili, cmentarz podejmie wysiłki umieszczenia wszystkich takich nagrobków do Dnia Matki, a w wypadku późniejszych zamówień, do Dnia Pamięci (Memorial Day). Pod warunkiem spełnienia ogólnych wymogów posiadacz prawa do miejsca na cmentarzu może oczekiwać, że nagrobek zostanie postawiony w ciągu dziesięciu dni od dostawy. Fundamenty pomnika będą zwykle wylane najszybciej jak będzie to możliwe po odbiorze zatwierdzonego wniosku od kamieniarza, w zależności od warunków pogodowych i ilości pochówków.

KAŻDY NAGROBEK MA PODWÓJNE ZNACZENIE

Po pierwsze przypomina o kimś bardzo ważnym dla tych, którzy stawiają nagrobek. Po drugie jest pamiątką wiary i przekonań, którymi żyła dana osoba, dzięki którym została pochowana na cmentarzu katolickim. Z tych przyczyn przepisy cmentarne wymagają, aby napisy i symbole na każdym nagrobku odzwierciedlały poszanowanie zmarłego i jego wartości religijnych.

NAGROBKI SĄ STAWIANE DLA ŻYWYCH W RÓWNYM STOPNIU, JAK DLA ZMARŁYCH

Ułatwiają żywym uczczenie drogich im zmarłych i przekazują przesłanie miłości i wiary tysiącom osób odwiedzających nasze cmentarze.

Inne informacje o Cmentarzach Katolickich i pochówku:

Interment OptionsInterment Options Colored

WYBÓR POCHÓWKU

Cmentarze Katolickie oferują ekonomiczny pakiet, który obejmuje wszystkie potrzeby związane z cmentarzem dodawane do dowolnego zakupu.

Przeczytaj więcej
Interment ServicesInterment Services Colored

USŁUGI POCHÓWKU

Pochówek zmarłego wymaga wielu ciągłych kontroli, aby uchronić ten ważny rytuał od błędów.

Przeczytaj więcej

PROGRAMY SPOŁECZNOŚCIOWE

Cmentarze Katolickie oddane są niesieniu pomocy, zapewnianiu wyjaśnień i edukacji rodzinom katolickim, parafiom i innym organizacjom w Archidiecezji, poprzez swoje programy wychodzenia do społeczności.

Przeczytaj więcej

Ministerstwo Żałoby

Kiedy zjawia się śmierć, życie tych, którzy pozostają zmienia się na zawsze.

Przeczytaj więcej